Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Dit houdt o.a. in dat wij alleen met uw toestemming uw gegevens in ons verenigingsbestand mogen opnemen.

Op verzoek kunt u te allen tijde inzage krijgen welke gegevens wij in ons bestand van u hebben. Indien gewenst kunnen wij deze gegevens aanpassen c.q. weer verwijderen. 

Voor de volledige tekst van onze privacy verklaring klikt u hier.

Vereniging Dorpsbelangen Westerlee  |  info@westerlee-vdw.nl