Lidmaatschap

 

De Vereniging heeft zich tot doel gesteld om in samenwerking met de inwoners van Westerlee en het gemeentebestuur, het woon- en leefklimaat in Westerlee op peil te houden en daar waar nodig te verbeteren. En dat kan op vele manieren. Maar het belangrijkste is dat Westerlee als dorp zelf zoveel mogelijk kan bepalen wat belangrijk is.

U zult begrijpen dat bij dit vrijwilligerswerk het van groot belang dat er een achterban is die dit werk moreel steunt. Als dorp sta je dan samen sterker naar gemeente en andere organisaties. Het bestuur doet dan ook een beroep op u als inwoner van Westerlee om u als lid van de Vereniging Dorpsbelangen Westerlee aan te melden.

Het lidmaatschap is alleen voor inwoners van Westerlee van 18 jaar en ouder en kost u verder helemaal niets. Hoe meer leden hoe beter we aan de gemeente en andere organisaties kunnen laten zien dat de VDW namens de inwoners spreekt. Help ons en meld u aan als lid van de Vereniging Dorpsbelangen Westerlee.

________________________________________________________________________

Inschrijfformulier voor aanmelding gratis lidmaatschap VDW

Het formulier graag uitprinten en ondertekenen. U kunt het ingevulde en ondertekende formulier daarna inleveren bij één van de bestuursleden . U kunt het ingevulde en ondertekende formulier ook digitaal sturen naar info@westerlee-vdw.nl .

 

 

 

 

 

 

Vereniging Dorpsbelangen Westerlee  |  info@westerlee-vdw.nl