Leefbaarheidsgelden 

De Vereniging Dorpsbelangen Westerlee ontvangt jaarlijks een bedrag van de gemeente dat ingezet kan worden om de leefbaarheid van ons dorp te vergroten.

Heeft u een initiatief die de leefbaarheid van Westerlee ten goede komt dien dan een aanvraag bij ons in. 

De aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- De activiteit dient de leefbaarheid en daarmee de sociale cohesie in Westerlee te vergroten

- Uit de aanvraag moet blijken dat de betrokkenheid van de burgers, en daarmee de burgerparticipatie, wordt verbeterd

- Activiteiten van een buurt, het dorp of wijk in het kader van ontmoeting dienen aantoonbaar te worden uitgevoerd met zelfwerkzaamheid en uit co-financiering en betaling van een eigen bijdrage van de deelnemers

- De activiteit dient uitvoeringsgereed te zijn en te worden uitgevoerd in het jaar van de subsidiebeschikking. Aanvragen achteraf worden niet gehonoreerd.

- Er dient een uitgebreide begroting te worden toegevoegd aan de aanvraag.

Het aanvraagformulier voor een aanvraag kunt u hier downloaden en inleveren bij ons secretariaat aan de 2e Bovenpad 12, 9678RK Westerlee of per mail info@westerlee-vdw.nl . 

Vereniging Dorpsbelangen Westerlee  |  info@westerlee-vdw.nl