aantal bezoekers


 

 

 

                                                                                                                        like ons op     

Westerlee nieuws               - laatste update 20 maart 2020 - 
**********************************************************************************************

 

Problemen met het doen van boodschappen? 

 

Door de coronacrisis wordt het openbare leven behoorlijk in de war gestuurd. Ouderen en mensen met een zwakke gezondheid wordt geadviseerd om thuis te blijven. Dat kan echter consequenties hebben voor het doen van de noodzakelijke boodschappen. 

Onze dorpsondersteuner, Marzanna Gintowt, biedt echter deze mensen uit Westerlee de helpende hand door in deze situatie de boodschappen bezorging voor hen te organiseren. Bel daarvoor met haar op 06 - 303 115 07 of   06 - 114 086 50.


 

 

Inloopbijeenkomst uitbreiding stikstofopslag in zoutcaverne Napels West

 

 

 

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 11 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur wordt er in De Boschpoort te Winschoten een inloopbijeenkomst gehouden.

Tijdens deze inloopbijeenkomst kunt u informatie inwinnen over de voorgenomen wijzigingen ten aanzien van het verhogen injectiecapaciteit bij de stikstofcaverne Heiligerlee en over de procedure.

Er zijn medewerkers aanwezig van GTS (Gasunie Transport Services) en van het ministerie van EZK  aan wie u uw vragen kunt stellen.

Ter inzage liggende stukken

De wijziging van de injectiecapaciteit wordt geregeld via een wijziging van het stikstofopslagplan en een revisie van de omgevingsvergunning milieu en bouw.

Van vrijdag 28 februari 2020 tot en met donderdag 9 april 2020 liggen de ontwerpbesluiten en andere onderliggende stukken ter inzage.

De ter inzage liggende ontwerpbesluiten en meer informatie over de stikstofbuffer Heiligerlee treft u aan op de website van Bureau Energieprojecten, zie de volgende link: https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/gasinfrastructuur/stikstofbuffer-heiligerlee

Ook kunt u deze stukken op papier in dezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden bekijken bij de gemeente Oldambt, Johan Modastraat 6.


 

 

Enquete gemeente Oldambt 

 

 

Wat vindt u van de lokale democratie in Oldambt?

Laat van u horen! 

Gemeente Oldambt wil graag van u als inwoner van Oldambt weten wat u vindt van onze lokale democratie. Hoe kan de gemeente beter met u samenwerken? Voelt u zich serieus genomen? Kunt u voldoende meedenken, meebeslissen of meewerken als u dat wil? En wat verwacht u van de gemeente?

Vertel de gemeente wat goed gaat en wat er beter kan via: www.gemeente-oldambt.nl/onderzoek. Op die website staat een vragenlijst voor u klaar. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten en kan tot en met 7 februari. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt in een rapport.

De vragen worden ingevuld door inwoners, maar ook door raadsleden, collegeleden en medewerkers van de gemeente. Daardoor kunnen ze kijken of iedereen er hetzelfde over denkt. En zo niet: samen in gesprek gaan over hoe we in Oldambt beter kunnen samenwerken. 

 


 

 

Laatste nieuws over windpark N33 

 

 

Het laatste nieuws over de ontwikkelingen mbt het windpark N33 leest u in de nieuwsbrief. Onderwerpen zijn:

- Rechter bepaald dat er geen hoorzitting nodig is voor bezwaren fase 3 en 4. Bewoners wonen te ver af van het windpark

- Stikstofproblematiek tav bouw windpark. Dit wordt waarschijnlijk geen probleem bij bouw. Architect beraad zich op eventuele stappen.

 - Informatieavond planschadeprocedure woensdag 13 november 2019. Locatie en tijd worden binnenkort bekend gemaakt.

U kunt de volledige tekst hier lezen.


 

 

Informatie over bewonersinitiatief zoutwinning Tranendallaan en omgeving

 

 

De bewoners die de ontwikkelingen volgen ten aanzien van de zoutwinning in ons gebied richten een stichting op. In de nieuwsupdate no.6 kunt u hier alles over lezen.

 

 

 


 

 

30 oktober: Dag van de minima 

 

Dag van de minima 2019, Gezond eten en bewegen.

30 oktober 2019, 14.00 – 19.00 De Klinker, Winschoten

De dag van de Minima bestaat, net als bij vorige edities, uit een aantal vaste onderdelen: De infomarkt, de verloting en de boodschappenpakketten. Ten opzichte van eerdere jaren hebben we besloten een aantal nieuwe elementen te introduceren. Zo zal er een voorlichting worden gegeven, waarin alle mogelijkheden voor ondersteuning voor de inwoners met een laag inkomen worden uitgelegd. Dit met betrekking tot het meedoen in de samenleving. Tevens zal er informatie worden gegeven over hoe men met een klein budget gezonde boodschappen kan doen en een gezonde maaltijd op tafel kan zetten. We hebben er dit jaar voor gekozen om de dag van de minima te laten plaatsvinden van 14.00 tot 19.00 uur. Zo hebben inwoners die overdag niet langs kunnen komen toch de kans om deze dag te bezoeken.

Op de infomarkt staan alle ketenpartners van de gemeente Oldambt mbt armoedebestrijding. Denk hierbij aan bijvoorbeeld stichting Leergeld, Jeugdfondssport Groningen, de Voedselbank ed. De dag van de minima is voor de inwoners van de gemeente Oldambt met een laag inkomen.


 

 

Werkzaamheden in Westerlee 

 

 

 

Op diverse locaties in Westerlee worden momenteel werkzaamheden uitgevoerd.

In de Essenlaan is woningcorporatie Acantus begonnen met het energiezuinig maken van een deel van de woningen. In de laatste Westerlink heeft u een artikel daarover kunnen lezen. Op 3 juni jl was er een officiele aftrap met een koffiemoment in de straat.

De gemeente is actief in de Esdoornlaan met het aanleggen van nieuwe parkeerplaatsen. Met name bewoners dringen al langere tijd aan op de aanwezigheid van de vele auto's in de straat. Er wordt nu dus gewerkt aan een oplossing.

 


 

 

Dorpen Alliantie reageert teleurgesteld op uitspraak Raad van State

 

 

De DorpenAlliantie Oost Groningen, waarin ook de Vereniging Dorpsbelangen Westerlee in is vertegenwoordigd, heeft met teleurstelling kennis genomen van de uitspraak van de Raad van State van vandaag. In deze uitspraak heeft het hoogste rechtsorgaan in Nederland ingestemd en goedkeuring gegeven voor de wijze waarop procedures zijn doorlopen om een megalomaan windpark te ontwikkelen in het dichtstbevolkte gebied van Oost Groningen.

Door deze uitspraak wordt  de kwaliteit van de leefomgeving van circa 20.000 inwoners in Oost Groningen bedreigt en laat het rijk de mogelijkheid om klimaatverandering aan te pakken met innovatie liggen en kiest voor onrendabele, achterhaalde technologie en groot kapitaal.

Lees het hele persbericht hier.


 

 

Windpark N33 mag er komen van de rechter!

 

 

Het windmolenpark N33 in de omgeving van Veendam in Groningen kan er komen. In een ruim 200 pagina’s tellende uitspraak van vandaag (29 mei 2019) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de bezwaren tegen het windmolenpark ongegrond verklaard.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft alle stukken en onderzoeken bestudeerd en concludeert dat de plannen voor het windpark voldoen aan de eisen die de wet daaraan stelt. Dat betekent dat het windpark met 35 windturbines er kan komen.

De volledige tekst van het besluit is te vinden op de site van de Raad van State.
 

 

 

Zaterdag 1 juni as:

Sint Joriskerk opent zijn deuren 

 

 

5e Editie Kerkenpad Oost-Groningen

Zaterdag 1 juni organiseren 22 kerken en 1 toren in de gemeenten Oldambt, Westerwolde, Pekela en Midden-Groningen voor de vijfde keer het Kerkenpad Oost-Groningen! Tijdens het kerkenpad openen de kerken hun deuren voor het publiek, zodat de gebouwen niet alleen van buiten, maar ook van binnen bewonderd kunnen worden. De deelnemende kerken variëren sterk wat betreft architectuur en hebben allemaal zo hun eigen bezienswaardigheden, waar vrijwilligers graag meer over vertellen! Een aantal deelnemers organiseert bovendien extra activiteiten, zoals een boekenmarkt, bespeling van het orgel en een tentoonstelling. Belangstellenden zijn op 1 juni van 10.00-16.00 uur van harte welkom!

 www.kerkenpadoostgroningen.nl

 


 

Maxima rozen bij de Tille 

(Foto Hans Homburg)

 

Het heeft even geduurd, maar de door de gemeente Oldambt toegezegde Maxima-rozen zijn eindelijk geleverd! Deze zijn door de gemeente aan ieder dorp en wijk toegezegd naar aanleiding van de onthulling van de roos in het Winschoter Rosarium door konigin Maxima in mei 2018.

Ze zijn geplant bij de Jeu-de-Boulle baan bij dorpshuis de Tille.


 

 

SodM geeft negatief advies over zoutwinningsplannen Nouryon (vh AKZO) 

 

 

De Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft een negatief advies gegeven aan minister Wiebes over de zoutwinningsplannen die Nouryon heeft voor het winningsgebied rond de Tranendallaan en het lanen gebied in Winschoten. Hoewel het een advies is wordt verwacht dat minister Wiebes dit advies over neemt. Wat de consequenties zijn van dit negatieve advies is momenteel niet zeker.

Nouryon wil de winningscapaciteit in onze omgeving uitbreiden met 25% in verband met een grotere vraag naar zout.

Lees hier meer over dit onderwerp.


 

 

Zonnepark tussen Westerlee en Oude Pekela 

 

 

Er zijn plannen om een een groot zonnepark aan te leggen tussen Westerlee en Oude Pekela. Woensdagavond was er een inloopavond georganiseerd in de Pekelahof, waar omwonenden kennis konden nemen van de plannen. Het park moet worden gerealiseerd tussen het Emergobos en de provincialeweg N367 bij Oude Pekela, langs de Raadhuisweg. 

Dit is het eerste zonnepark dat in onze omgeving zal worden gerealiseerd. De Vereniging Dorpsbelangen is de afglopen periode benaderd door een aantal projectontwikkelaars die bij elkaar opgeteld plannen hebben voor ca. 200 ha zonneweides rondom Westerlee.

De Vereniging Dorpsbelangen gaat in overleg met wethouder Boon hoe het staat met de zienswijze die de gemeente nog moet maken en op welke wijze het realiseren van zonneweides in goede banen te leiden is. Wij willen ervoor waken dat Westerlee ingepakt wordt in "glas" en dat het landelijk karakter van ons dorp behouden blijft, zoals in de dorpsvisie is verwoord.

Meer informatie leest u hier.


 

 

Omwonenden maken zich zorgen om de stikstofopslag in de zoutcaverne aan Napels West 

 

 

Tijdens de informatieavond van afgelopen dinsdag georganiseerd door Gasunie Transport Services werd tekst en uitleg gegeven over de geplande nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek en de opslag van stikstof in de zoutcaverne aan Napels West. Sinds 2010 wordt deze caverne al gebruikt voor de opslag van stikstok, maar met de komst van de nieuwe fabriek zal het vullen sneller gaan dan tot nu toe.

Mederkers van het Ministerie van Economische zaken vertelden dat de procedure die voor de bouw van de stikstoffabriek en het opvoeren van de opslag in de zoutcaverne noodzakelijk zijn in 3 fasen verloopt. In deze fasen worden alle mogelijke risico's onderzocht en aan het ministerie aangeboden. De Staatstoezicht op de Mijnen en andere deskundige organisaties beoordelen deze plannen en adviseren de minister over het te nemen besluit.

De aanwezige omwonenden waren niet gerust over de ontwikkelingen. De aanwezige vertegenwoordiger van de Staatstoezicht op de Mijnen kon inhoudelijk nog niet reageren omdat de Gasunie momenteel nog aan de plannen werkt, maar gaf wel aan dat er kritisch zullen worden beoordeeld.

Later dit jaar zal er een nieuwe bijeenkomst worden georganiseerd. De Vereniging Dorpsbelangen volgt deze ontwikkeling op de voet.

De plannen van de Gasunie zijn te vinden op deze website: https://zuidbroek.gasunie.nl/


 

 

Acantus start met verduurzaming woningen aan de Essenlaan

 

 

Acantus heeft na een lange voorbereidingsperiode aangegeven binnenkort te zullen starten met het verduurzamen van een deel van de woningen aan de Essenlaan. De bewoners zijn daarover inmiddels geïnformeerd. Als alles volgens plan verloopt zijn de woningen aan het eind van dit jaar energiezuinig.


 

 

Informatieavond stikstofopslag in zoutcaverne 14 mei as.

 

 

Op dinsdag 14 mei 2019 organiseert Gasunie Transport Services B.V. (GTS) een informatieavond over de ontwikkelingen die plaats vinden bij de stikstofcaverne Heiligerlee (Napels West). Deze caverne wordt sinds 2012 gebruikt voor de opslag van stikstof dat wordt geproduceerd met de stikstofinstallatie bij Zuidbroek. In verband met de plannen om naast de bestaande een aanvullende stikstofproductiefaciliteit te bouwen, heeft GTS ook het voornemen om wijzigingen aan te vragen voor de opslagcaverne Heiligerlee. 

U bent van harte welkom op dinsdag 14 mei 2019 in De Boschpoort,

Het Boschplein 2 in Winschoten. De bijeenkomst start om 19.30 uur en eindigt om 21:30 uur. Vanaf 19.00 uur is de deur open en staan koffie en koek klaar.


 

 

Jaarvergadering Dorpsbelangen 10 april

 

 

Noteer alvast in uw agenda: de jaarvergadering van de vereniging dorpsbelangen Westerlee op 10 april as. We beginnen om 19.30 uur met het algemeen gedeelte.

Na de pauze van 20.00 uur krijgt u uitgebreide informatie over de mogelijke zonneweides rondom Westerlee en de Energie Coperatie Oldambt en wat die voor u kan betekenen. U kunt zicht vrijblijvend aanmelden om deel te nemen. 

Ook kunt u kennis maken met onze nieuwe wijkagent, Egbert Oosterhoff en brengen wij u op de hoogte van onze plannen mbt het digitale dorpsplein.

Het verslag van de vorige vergadering vindt u hier.

Het jaarverslag van 2018 kunt u hier vinden.


 

 

Nieuwe criteria Leefbaarheidsgelden

 

 

Zoals in de Westerlink is aangekondigd heeft het bestuur van VDW de criteria voor het verstrekken van Leefbaarheidsgelden aangepast. Klik op het submenu "Leefbaarheidsgelden" om de nieuwe spelregels te lezen en het nieuwe formulier de downloaden. Het oude formulier en de oude regels komen hiermee te vervallen.


 

 

Terugkoppeling van de zittingsdagen van de Raad van State 

 

 

Zoals reeds uitgebreid in de pers is weergegeven boog op 28, 29 en 30 januari de Raad van State zich over de bezwaren die er zijn ingediend over de plannen om bij Meeden en Veendam een windmolenpark op te richten. Vanuit Meeden, Westerlee en omliggende dorpen was een ruime vertegenwoordiging in de zaal aanwezig bij de Raad van State op de eerste, en een kleiner deel op de tweede en derde, zittingsdag.

De rechters hoorden advocaten van de initiatiefnemers, het ministerie en tegenstanders van het windpark uitgebreid over de argumenten vóór en tegen. Daarnaast kwamen diverse deskundigen en belanghebbenden aan het woord. Op maandag kreeg ook de, speciaal overgekomen, professor dr. Mariana Pereira uit Portugal, het woord om de rechters in te lichten over haar wetenschappelijke bevindingen over gezondheidseffecten als gevolg van laagfrequent geluid.

Over de actie van het ministerie om vlak voor de zitting van de Raad de status van de zogenaamde sfeerwoningen te veranderen was de rechter duidelijk niet te spreken en vernietigde dat besluit.

Vanwege de complexiteit vonden de rechters sommige vragen moeilijk te beoordelen. Er is duidelijk een botsing zichtbaar tussen recht en bestuur. Wel werd duidelijk dat de rechter beoordeeld of het besluit tot inpassing en de vergunning, gelet op de specifieke omstandigheden, (on)redelijk is. Als het Rijk afwijkt van het provinciaal beleid dient namelijk de ruimtelijke- en landschappelijke aantasting aanvaardbaar te zijn.

Op de laatste zittingsdag beoordeelde de rechter de bezwaren die zijn ingediend tegen de aanleg van wegen, kabels en leidingen. Daarvan vond de rechter dat deze ongegrond waren, waarbij deze een afstand tot 100 meter van een woning hanteerde. Alle bezwaarmakers wonen verder dan 100 meter vanaf de geplande voorzieningen. Diepe tuinen, zoals die langs de Hereweg veelvuldig aanwezig zijn, tellen daarin niet mee.

Om tot een uitspraak te komen nemen de rechters in beginsel 6 weken de tijd, maar ze gaven direct al aan dat dit waarschijnlijk verlengd zal worden tot 12 weken. Tot eind april-begin mei 2019 rest ons nu niets anders dan wachten.


 

 

Publicatie inpassingsplan Stikstofproductie Zuidbroek en inloopbijeenkomst

 

 

Begin november van het vorige jaar hebben we jullie geïnformeerd over de overlegreactie van de gemeente inzake het voorontwerp inpassingsplan "Aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek". Inmiddels heeft het Ministerie van EZK de ontwerpbesluiten opgesteld.

Deze liggen vanaf vrijdag 18 januari ter inzage. Alle stukken zijn ook digitaal in te zien via de website bureau-energieprojecten.nl.

In de Staatscourant, het Streekblad en de Oldambster stond de publicatie van het ministerie ook vermeld. 

Wat betekent de uitbreiding van de fabriek voor de caverne Heiligerlee?

De stikstoffabriek in Zuidbroek maakt voor de opslag van stikstof gebruik van een bestaande stikstofcaverne in Heiligerlee. De uitbreiding van de fabriek zal eveneens gebruik gaan maken van de bestaande caverne en stikstofleiding. Door de uitbreiding van de stikstoffabriek wordt het aanbod van stikstof substantieel groter dan het huidige aanbod. Dat betekent dat de injectiecapaciteit moet worden verhoogd van 16.000 naar 190.000 m3 per uur.

Omdat de stikstofleiding indertijd al was ontworpen voor het transport van grotere hoeveelheden stikstof, hoeft hier fysiek niets aan te gebeuren. Hetzelfde geldt voor de caverne zelf, die kan ook in de huidige vorm worden gebruikt. Wel moet het opslagplan formeel worden aangepast. Dat gaat via een aparte procedure nadat de onderzoeken naar de eventuele effecten van deze aanpassing zijn afgerond.

De minister van EZK is het bevoegd gezag om het gewijzigde plan goed te keuren. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert de minister over de aanpassing. Op het moment dat GTS de aanvraag voor aanpassing van het opslagplan indient en het ministerie van EZK deze in behandeling neemt, zal GTS omwonenden informeren. Naar verwachting is dat in februari of maart van dit jaar. 

Inloopbijeenkomst op 7 februari

Op donderdag 7 februari 2019 organiseert het ministerie van EZK in samenwerking met de initiatiefnemer GTS een inloopavond over de uitbreidingsplannen van de stikstoffabriek. Belangstellenden zijn van harte welkom tussen  19.00 en 21.00 uur in Dorpscentrum De Broeckhof, W.A. Scholtenweg 18 in Zuidbroek.


 

 

 

Busreis naar 1e zittingsdag Raad van State over Windmolenpark N33 

 

 

Maandag 28 januari as is de eerste zittingsdag van de Raad van State over het Windmolenpark N33. U kunt daar bij aanwezig zijn!

De Stichting Platform TegenwindN33 organiseert een bus die belangstellenden die dag (28 januari) vervoerd naar het gerechtsgebouw in Den Haag (VV).

Dit initiatief maakt het dus voor iedereen mogelijk om aanwezig te zijn tijdens die eerste zittingsdag. Het betekent dus alleen om fysiek aanwezig te zijn want de kosten hiervoor zullen voor rekening komen van de Stichting.

Zij regelen dat voor ons als inwoners van Westerlee. Nadere tijden en plaats volgen na aanmelding.

HET IS BELANGRIJK OM TE LATEN ZIEN DAT WIJ ALS GRONINGERS STRIJDBAAR ZIJN.

Dus aanmelden en die dag vrijhouden in de agenda!!!

Nadere informatie is te lezen in de bijlage.


 

 

Laatste nieuws met betrekking tot de activiteiten van het bewonerscomité Zoutwinning Tranendallaan

 

Het bewonerscomité dat zich inzet mbt de activietiten van Nouryon (vh AKZO Nobel) heeft weer een nieuwe update uitgegeven.

De 5e update kunt u hier lezen.

 

 


 

 

Ontwikkelingen Windpark N33 

 

 

Toelichting bezwaar geluid, slagschaduw en externe veiligheid. 

Op 15 november jl heeft Dokk Advocaten, die namens de bezwaarmakers tegen het Windpark N33 optreedt, de bezwaren die er leven ten aanzien van (laag frequent) geluid, slagschaduw en externe veiligheid bij de Raad van State toegelicht. 

Derde mandje

Tot en met 14 december liggen elf vergunningen door de derde fase van het Windpark ter inzage. Deze vergunningen gaan over de aanleg van kabels, wegen, afwatering en ontheffing van de Wet Natuurbescherming. Hiervoor is door Dokk Advocaten een beroepschrift ingediend.

Vierde mandje

Onverwachts is er ook nog een vierde ontwerpvergunning ter inzage gelegd, waarop tot 27 december een beroep mogelijk is. Ook hier zal Dokk Advocaten een zienswijze voor indienen.

Zitting Raad van State

De zitting van de Raad van State staat gepland voor maandag 28 en dinsdag 29 januari as (fase 1) en woensdag 30 januari (fase 2).

Informatiebijeenkomst risico's laag frequent geluid 2e Exloërmond

Donderdag 13 december as organiseert Stichting Platform Storm een informatiebijeenkomst in Horeca Centrum Spa, Zuiderdiep 209 in 2e Exloërmond een informatiebijeenkomst over de risico's van laag frequent geluid, zoals die worden veroorzaakt door windmolens, voor mens en dier.

De avond begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst kunnen er ook vragen gesteld worden over een in te stellen megaclaim. Allemaal zaken die als het tegenzit, op korte termijn ook van toepassing zijn op ons gebied.


 

 

Verkeersbesluit tot het afsluiten van een parkeerterrein bij het Emergobos

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken, ingevolge de Wegenverkeerswet 1994,bekend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen tot het afsluiten van parkeerterreinen bij het Emergobos om de overlast te beperken.

Klik hier voor het officiële gemeentebericht voor meer informatie over dit besluit. 


 

 

Publicatie Voorontwerp-inpassingsplan "Aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek" 

 

 

 

De gemeente Oldambt heeft van het ministerie van Economische zaken en Klimaat het voorontwerp inpassingsplan “Aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek” aangeboden gekregen voor overleg. Bijgaand treffen jullie de overlegreactie van de gemeente Oldambt ter informatie aan.

Het inpassingsplan maakt de planologische inpassing mogelijk van een aanvullende stikstofproductiefaciliteit bij Zuidbroek. Op de besluitvorming is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Het voorontwerp inpassingsplan heeft geen betrekking op het grondgebied van de gemeente Oldambt. Echter bij niet directe menging wordt de stikstof opgeslagen in een zoutcaverne bij Westerlee. Deze caverne ligt wel op het grondgebied van de gemeente Oldambt. Vanwege deze sterke koppeling vinden wij het belangrijk om nu onze reactie kenbaar te maken.

In de reactie vraagt de gemeente onder andere aandacht voor het betrekken van de inwoners die nabij deze caverne wonen. Er is nu nog geen formele mogelijkheid om te reageren, dit zal begin volgend jaar zijn. 

De publicatie zelf kunt u hier inzien.

Meer informatie over de stikstofinstallatie in Zuidbroek treft u aan op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland


 

 

Update bewoners activiteiten omtrent Nouryon (vh Akzo Nobel)

 

 

Na de informatieavond van 4 oktober jl heeft het bewonerscomité niet stil gezeten. In de bijlage treft u update nummer 4 aan.

Hier kunt u de volledige update lezen.

Voor alle duidelijkheid: Akzo Nobel heeft de zoutwinning afgestoten en gaat verder onder de naam Nouryon


 

Sint Maarten in Westerlee

 

Enkele inwoners van Westerlee hebben aan de Vereniging Dorpsbelangen gevraagd wanneer de kinderen Sint Maarten kunnen lopen in ons dorp. In overleg met de school stellen wij voor om dit op zaterdag 10 november te doen.


 

 

Inwoners komen in actie tegen Akzo Nobel

 

 

Donderdag 4 oktober werd er een nieuwe informatieronde gehouden door Akzo Nobel in dorpshuis de Tille. In plaats van informatie te verstrekken werd Akzo Nobel geconfronteerd met de onrust die onder de buurtbewoners heerst over de plannen. Een vertegenwoordiging van bewoners gaat nu met Gedeputeerde Staten in gesprek.

In de bijlagen de nieuwsupdate van de bewoners en het artikel dat over de bewonersavond in de krant werd gepubliceerd.

Nieuwsupdate no. 3

Artikel Dagblad van het Noorden 5 oktober


 

 

IVN Cursus Gastvrij Oldambt

 

 

IVN Westerwolde-Oldambt werkgroep Oldambt heeft een cursus ontwikkeld over het landschap van het Oldambt. De cursus is bedoeld voor groepen mensen, die voordeel kunnen hebben of inspiratie kunnen putten uit kennis en inzicht over het landschap, waarin zij wonen, werken en ondernemen. Zoals toeristische en recreatieve ondernemers, belangengroepen van dorpen en wijken en groepen die zich bezighouden met een of meer facetten van de ruimtelijke ordening. 

Meer informatie treft u aan in de informatiefolder

Aanmelden kan met dit formulier


 

 

Filmpjes over Westerlee

 

 

Onder "Video's Westerlee" plaatsen we leuke filmpjes over het rijke verleden van Westerlee. Zodra er weer een nieuw filmpje beschikbaar is maken we dat kenbaar via Facebook en Nextdoor. Als je het leuk vindt kun je je ook abonneren op ons YouTube-kanaal. Je krijgt dan bij het plaatsen van een nieuwe film een melding.


 

 

Werkzaamheden AKZO 2018-2021 

 

 

 

 

 

De komende jaren gaat AKZO Nobel werkzaamheden uitvoeren in het zoutwinningsgebied Westerlee. Een aantal zogenaamde putten worden gesloten en er worden nieuwe putten gemaakt om aan de toenemende vraag naar zout te kunnen voldoen.

AKZO Nobel heeft aanwonenden op 2 informatiebijeenkomsten geïnformeerd over de plannen die nu worden ontwikkeld. In de komende Westerlink zal hierover een artikel worden gepubliceerd.

Bewoners die in de directe omgeving van het gebied wonen vrezen overlast en hebben contact opgenomen met de gemeente. In de bijlage kunt u een verslag van deze bijeenkomst inzien. Tevens een overzicht van de ontwikkelingen die daarna hebben plaatsgevonden naar aanleiding van het lawaai wat is geconstateerd bij de onderhoudswerkzaamheden aan boring M (zie artikel op deze site).

Verslag bewonersoverleg met de gemeente

Update 1


 

 

Dorpsschouw gemeente Oldambt, Sociaal Werk Oldambt en Vereniging Dorpsbelangen Westerlee

20 september 2018 

 

 

Eens per 2 jaar organiseert de gemeente Oldambt een dorpsschouw waarbij ambtenaren, raadsleden en/of wethouders van de gemeente Oldambt een ronde door ons dorp organiseren.

Tijdens deze ronde, die samen met Sociaal Werk Oldambt wordt gehouden, kan de Vereniging Dorpsbelangen stilstaan bij probleem situaties in ons dorp en wat zij belangrijk vindt voor het leefbaar houden van onze omgeving.

Als inwoners van Westerlee suggesties hebben die meegenomen moeten worden tijdens deze ronde dan kunnen zij dit aangeven bij één van de bestuursleden, via de mail: info@westerlee-vdw.nl, een PB op onze Facebookpagina of reageren op de Nextdoor-aankondiging van 21 juli jl.


 

 

Gemeente Oldambt is op zoek naar innovatieve ideeën

 

 

De gemeente Oldambt is op zoek naar mensen die innovatieve ideeën hebben op het gebied van begeleiding en ondersteuning van mensen die dat kunnen gebruiken. 

Op de website van de gemeente Oldambt is hierover meer te vinden. Mensen kunnen hun ideeën aangeven via info@gemeente-oldambt.nl  

 

 


 

 

Onderzoek naar leeftijdsvriendelijkheid van plattelandsgemeentes 

 

 

Vincent de Vegt is student aan de Rijksuniversiteit in Groningen en wil graag in de gemeente Oldambt zijn afstudeeropdracht uitvoeren. 

Het onderwerp is leeftijdsvriendelijkheid van plattelands gemeentes. Vincent heeft de laatste tijd gewerkt om een enquête te maken waarin verschillende onderwerpen aan bod komen.

Het doel is om zoveel mogelijke mensen van ongeveer 55+ te bereiken binnen de gemeente Oldambt. Alleen dan is het mogelijk om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie en de behoeftes voor de toekomst. Hij heeft begrepen dat Westerlee voorop loopt met dit onderwerp.

Hieronder staat een link naar de enquête. Vincent zou het erg waarderen als u als inwoner van Westerlee wilt meewerken aan dit onderzoek. De manier waarop maakt niet uit, de link is volledig anoniem en niet tot een persoon te traceren. Verder als mensen hun email adres invullen wordt deze apart van de enquête geregistreerd. Alle hulp wordt erg gewaardeerd.

Inmiddels is deze enquete afgesloten en worden de resulataten verwerkt.


 

 

Onderhoudswerkzaamheden AKZO

 

Maandag 18 juni as start AKZO met onderhoudswerkzaamheden bij boring M. Deze locatie ligt net voorbij de Tranendallaan aan de Ontsluitingsweg. Op deze locatie wordt een bijzonder werkplatform gebouwd. Eind juli hoopt AKZO klaar te zijn met de werkzaamheden en wordt het platform weer afgebroken.

In de bijlage het bericht van AKZO.

 

 

 


 

 

 

Stand van zaken Windmolenpark N33 Meeden

 

 

 

Zoals wellicht bekend loopt er nog steeds een bewaar bij de Raad van State tegen het Windpark N33 bij Meeden. De Raad van State heeft de bezwaren die tegen het park zijn ingebracht in overweging. Er zijn veel bezwaren ingediend die door deskundigen moeten worden beoordeeld en dat vergt tijd.

De initiatiefnemers (o.a. Innogy (vh RWE/Essent) hebben subsidie aangevraagd bij de overheid (SDE+). In de toekenningsbeschikking van deze aanvraag stond dat de opdracht voor het realiseren van het park vóór 1 mei 2018 moest worden gegeven. Omdat op deze datum de uitspraak van de Raad van State er nog niet was heeft Innogy uitstel gekregen tot 1 januari 2019.

De Raad van State heeft inmiddels aangegeven dat er , gelet op het vele voorwerk dat moet worden gedaan, vóór december 2018 geen uitspraak hoeft te worden verwacht. Er is dus steeds een kans dat het park niet doorgaat. 

In de bijlage kunt u hierover meer lezen.

 


 

 

 

Concept verslag Algemene Ledenvergadering en Bewonersavond 2018

 

 

 

 

Heeft u de Algemene Ledenvergadering en de Bewonersavond van 30 mei jl gemist? In de bijlagen treft u de conceptverslagen aan. Als u hier vragen over heeft kunt u één van de bestuursleden hiervoor benaderen.                       

Concept verslag algemene ledenvergadering 2018

Concept verslag Bewonersavond

Artikel in het Streekblad

 

 


 

 

 

   

 

Vereniging Dorpsbelangen Westerlee  |  info@westerlee-vdw.nl